Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Thủ tục cấp điện – Chưa bao giờ đơn giản đến thế
Quy trình cấp điện cho khách hàng hiện nay được ngành điện tinh giản, giúp rút ngắn thời gian, đơn giản thủ tục để tạo thuận lợi cho khách hàng. Thủ tục vô cùng đơn giản, khách hàng dễ dàng đăng ký và không cần trực tiếp đến CTĐL để ký kết hợp đồng

Hiện nay, khách hàng trên địa bàn TP.HCM có yêu cầu mua điện - chưa có điện kế, hoặc tại địa điểm yêu cầu mua điện có điện kế rồi nhưng đề nghị gắn thêm điện kế phục vụ cho mục đích sử dụng điện khác, khách hàng chỉ cần điền thông tin trên Giấy đề nghị mua điện theo mẫu của Công ty Điện lực và cung cấp một trong các giấy tờ có liên quan đến địa điểm mua điện. Thủ tục cấp điện hiện được ngành điện tinh giản, tạo thuận lợi cho khách hàng dễ dàng tiếp cận điện năng phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Các loại dịch vụ cấp điện hiện nay ngành điện đang áp dụng:

1.       Cấp điện thông qua đầu tư, đường dây và trạm biến áp chuyên dùng (Mở rộng, thu gọn nội dung hilight bên dưới)

2.    Cấp điện phục vụ mục đích sinh hoạt 

3.    Cấp điện ngắn hạn 

4.    Cấp điện ngoài mục đích sinh hoạt 

Tùy vào nhu cầu sử dụng điện, khách hàng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP.HCM 1900545454 để được hỗ trợ chi tiết, khách hàng không cần đến các quầy giao dịch của Công ty Điện lực và được gắn mới điện kế theo ngày yêu cầu của khách hàng. Thủ tục cấp điện chưa bao giờ đơn giản và thuận tiện đến thế.

 

1.    Cấp điện thông qua đầu tư, đường dây và trạm biến áp chuyên dùng

I. Hồ sơ đề nghị cấp điện gồm có:

1. Giấy đề nghị mua điện/ Công văn đề nghị mua điện.

2. Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện như: Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đối với Khách hàng sinh hoạt); Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm (Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt).

3. Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện có liên quan đến địa điểm đăng ký mua điện đối với Khách hàng ngoài sinh hoạt như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bán lẻ điện mua điện từ lưới phân phối phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

4. Hồ sơ đề nghị đấu nối theo quy định của Bộ Công Thương, bao gồm:

- Hồ sơ đề nghị đấu nối. Click vào đây để download biểu mẫu

- Sơ đồ nguyên lý các thiết bị chính sau điểm đấu nối;

- Tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kinh tế kỹ thuật của dự án đấu nối;

Click vào đây để download biểu mẫu văn bản thỏa thuận đấu nối

Click vào đây để download biểu mẫu Hợp đồng đầu tư công trình điện

Click vào đây để download biểu mẫu Hợp đồng đầu tư công trình điện

II. Trình tự thủ tục và thời hạn giải quyết các thủ tục đối với trường hợp công trình điện chuyên dùng do Khách hàng đầu tư:

Thời hạn giải quyết các thủ tục của ngành điện và cơ quan quản lý nhà nước đối với công trình mua điện ở cấp trung áp do khách hàng đầu tư không quá 08 ngày làm việc (không bao gồm thời gian thực hiện tự đầu tư của khách hàng)

Click vào đây để xem lưu đồ thực hiện.

III. Trình tự và thời hạn giải quyết các thủ tục đối với trường hợp công trình điện chuyên dùng do ngành điện đầu tư:

Thời gian thực hiện đầu tư của Công ty Điện lực không quá 13 ngày làm việc tính từ thời điểm Hợp đồng đầu tư có hiệu lực .

Click vào đây để xem lưu đồ thực hiện.

Click vào đây để download biểu mẫu Hợp đồng đầu tư công trình điện
Click vào đây để download biểu mẫu Hợp đồng đầu tư công trình điện

 

2.    Cấp điện phục vụ mục đích sinh hoạt 

(Mở rộng, thu gọn nội dung bên dưới)

 

Hồ sơ gồm có:

1. Giấy đề nghị mua điện (Nhấp vào đây để tải file biểu mẫu Giấy đề nghị mua điện)

2. Bản sao của một trong các giấy tờ xác định địa điểm mua điện:

-       Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú;

-       Thông báo, quyết định cấp số nhà hoặc tạm cấp số nhà của UBND Phường, Xã / Quận, Huyện;

-       Giấy chứng nhận quyền sở hữu/quyền sử dụng nhà ở hoặc quyết định phân nhà;

-       Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng nhà/đất ở hợp lệ;

-       Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên;

-       Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc đang chuẩn bị thi công xây dựng);

-       Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất.

Trường hợp Khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND Phường, Xã sở tại

 

Thời gian giải quyết:

+   03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+   Đối với các trường hợp trong quá trình lắp đặt phải trồng trụ, thi công ngầm, điện kế hệ số nhân phải tăng cường lộ ra trạm biến áp công cộng thì thời gian giải quyết không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

3.   Cấp điện ngoài mục đích sinh hoạt 

(Mở rộng, thu gọn nội dung bên dưới)

 

Hồ sơ gồm có:

1. Giấy đề nghị mua điện (Nhấp vào đây để tải file biểu mẫu Giấy đề nghị mua điện) hoặc công văn đề nghị mua điện.

 

2. Bản sao của một trong các giấy tờ xác định địa điểm mua điện:

-        Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú;

-        Thông báo, quyết định cấp số nhà hoặc tạm cấp số nhà của UBND Phường, Xã / Quận, Huyện;

-        Giấy chứng nhận quyền sở hữu/quyền sử dụng nhà ở hoặc quyết định phân nhà;

-        Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng nhà/đất hợp lệ;

-        Hợp đồng thuê nhà/ thuê địa điểm có thời hạn từ 01 năm trở lên;

-        Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc đang chuẩn bị thi công xây dựng);

-        Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất.

Trường hợp Khách hàng không có một trong các loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND Phường, Xã sở tại3. Bản sao của một trong các giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:

 

3. Bản sao của một trong các giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:

-       Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

-       Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

-       Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện;

-       Giấy phép đầu tư;

-       Quyết định thành lập đơn vị.

 

4. Bảng liệt kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện. Trường hợp khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40kW trở lên, cần có thêm đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện

 

Thời gian giải quyết:

+   03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+   Đối với các trường hợp trong quá trình lắp đặt phải trồng trụ, thi công ngầm, điện kế hệ số nhân phải tăng cường lộ ra trạm biến áp công cộng thì thời gian giải quyết không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

4.   Cấp điện ngắn hạn 

(Mở rộng, thu gọn nội dung bên dưới)

Đối với khách hàng có nhu cầu mua điện ngắn hạn không quá 12 tháng phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt

 

Hồ sơ:

 

1. Giấy đề nghị mua điện (Nhấp vào đây để tải file biểu mẫu Giấy đề nghị mua điện)

 

2. Bản sao của một trong các giấy tờ xác định địa điểm mua điện:

-       Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú;

-       Thông báo, quyết định cấp số nhà hoặc tạm cấp số nhà của UBND phường, xã/Quận, huyện;

-       Giấy chứng nhận quyền sở hữu/quyền sử dụng nhà ở hoặc quyết định phân nhà;

-       Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng nhà/đất ở hợp lệ;

-       Hợp đồng thuê nhà/ thuê địa điểm;

-       Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc chuẩn bị thi công xây dựng);

-       Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất.

Trường hợp Khách hàng không có một trong các loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã sở tại.

 

3. Bản sao của một trong các giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:

-        Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

-        Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

-        Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện;

-        Giấy phép đầu tư;

-        Quyết định thành lập đơn vị;

-        Giấy xác nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

 

4. Bảng liệt kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện. Trường hợp khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40kW trở lên, cần có thêm đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện

 

5. Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tiền đặt cọc bằng tiền điện dự kiến tiêu thụ 1,5 tháng hoặc bằng số tiền điện dự kiến theo số ngày đề nghị mua điện.

 

Thời gian giải quyết:

   +   03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   +   Đối với các trường hợp trong quá trình lắp đặt phải trồng trụ, thi công ngầm, điện kế hệ số nhân phải tăng cường lộ ra trạm biến áp công cộng thì thời gian giải quyết không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

TTCSKH EVNHCMC
Tổng đài 1900 545454

Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực TP HCM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN