Nhấp vào để xem chi tiết

THÔNG TIN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY

Chỉ số độ
tin cậy
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Chỉ tiêu thực
hiện năm
2016
Tỉ lệ thực
hiện 2016
SAIFI 28.85 25.04 22.31 16.12 10.80 6.72 5.11 7.06 72.38%
SAIDI 3964 3433 2988 1974 1285 720 514 585 87.93%
Biểu đồ thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối
Biểu đồ số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối

THIẾT TRÍ TRẠM

STT Phân loại
1 Trạm treo
2 Trạm trụ ghép
3 Trạm giàn
4 Trạm nền
5 Trạm giàn một cột không có RMU bên trong thân trạm
6 Trạm hợp bộ
7 Trạm phòng
8 Thiết trí các chi tiết cho trạm

Quy trình cấp điện

STT Phân loại
1 Quy trình cấp điện hạ áp
2 Quy trình cấp điện qua lưới trung áp

Tài Khoản Người DùngQuên Mật Khẩu
Đăng Ký Tài Khoản
Hướng Dẫn Đăng Ký

Hỗ Trợ Trực Tuyến

1900.54.54.54
Ứng dụng di động
cskh.hcmpc.vn
cskh@hcmpc.com.vn

THĂM DÒ Ý KIẾN

VIDEO TUYÊN TRUYỀN

Số Lượng Truy Cập

16494643

0 Thành Viên Truy Cập
32 Khách Truy Cập